Revitalizácia a dostavba areálu Mestskej krytej plavárne a letných kúpalísk v Žiline

2. mája 2022V spolupráci s Mestom Žilina a Správou športových zariadení mesta Žilina vyhlasujeme verejnú projektovú dvojkolovú architektonicko-urbanistickú súťaž návrhov na revitalizáciu a dostavbu mestskej krytej plavárne a letných kúpalísk.

Od súťažiacich sa očakáva návrh nového riešenia športovo-rekreačného areálu Mestskej krytej plavárne s dostavbou nových objektov podľa lokalitného programu. Vo vymedzenom území, na ploche s výmerou cca 2,25 ha je potrebné riešiť novú koncepciu organizácie areálu Mestskej krytej plavárne a letných kúpalísk.

Súťaž je dvojkolová:

 • v 1. kole súťažiaci spracujú urbanistické riešenie celého areálu – hmotové riešenie existujúceho objektu, rozsah búracích prác, možnej dostavby a dispozično-prevádzkové riešenie;
 • v 2. kole vybrané kolektívy detailnejšie rozpracujú návrh z 1. kola, so zameraním na dostavbu tréningového bazéna, wellness, sauny a letného vstupu.

Budova Mestskej krytej plavárne vznikla v rokoch 1960-1963 podľa projektu architekta Cimmermanna z roku 1959 ako jedna z prvých moderných krytých  plavární vo vtedajšom Česko-Slovensku, s 50 – metrovým krytým bazénom, ktorý spĺňal olympijské kritériá. Na vonkajšej architektonickej úprave ešte vidieť prvky pôvodného architektonického
tvaroslovia päťdesiatych rokov, vstupné priestory do areálu letných bazénov sú stopami osemdesiatych až deväťdesiatych rokov. Objekt je od roku 2008 zapísaný do Zoznamu pamätihodností mesta, predmetom ochrany je aj výtvarné dielo na čelnej stene bazénovej haly od Andreja Barčíka. Areál je obyvateľmi ako aj návštevníkmi mesta veľmi intenzívne využívaný a je neoddeliteľnou súčasťou života mesta Žilina a jeho okolia. V súčasnosti je plaváreň spolu s areálom vonkajšieho kúpaliska kapacitne aj funkčne na hranici udržateľnosti.

Ceny a odmeny:

 • Cena za postup do 2. kola („skicovné“ pre min. troch účastníkov): 3000 €
 • Účastník na 1. mieste získa cenu 12 000 €
 • Účastník na 2. mieste získa cenu 8 000 €
 • Účastník na 3. mieste získa cenu 4 000 €
 • Suma určená na odmeny predstavuje spolu čiastku 4 000 € spolu

Lehoty:

 • Vyhlásenie súťaže: 02.05.2022
 • Obhliadky: 18.05.2022 10:00, 08.06.2022 10:00
 • Lehota na predkladanie návrhov do 1. kola: 06. 07. 2022 do 12:00
 • Vyhodnotenie 1.kola a zaslania výzvy na účasť v 2.kole vrátane prípravy odporúčaní postupujúcim: 22. 07. 2022
 • Lehota na predkladanie návrhov do 2. kola: 19. 10. 2022 do 12:00
 • Oznámenie výsledkov (predpoklad): 08.11.2022

Riadni členovia poroty:

 • Ing. arch. Dušan Šimun – predseda poroty, nezávislý od vyhlasovateľa,
 • doc. Ing. arch. Antonín Novák, nezávislý od vyhlasovateľa
 • Akad. arch. Dušan Voštenák, nezávislý od vyhlasovateľa
 • Ing. arch. Pavol Mikoláš, nezávislý od vyhlasovateľa
 • Ing. Jaroslav Koválik, závislý od vyhlasovateľa

Náhradnící poroty:

 • Ing. arch. Martin Jerguš, nezávislý od vyhlasovateľa
 • Ing. arch. Rudolf Chodelka, závislý od vyhlasovateľa

Rozsah:

 • 1. kolo – 1 panel formátu 700 x 1000 mm
 • 2. kolo – 3 panely formátu 700 x 1000 mm

Súťažné podmienky vrátane ich príloh – zadania a súťažných pomôcok – sú prístupné na stránke súťaže v systéme JOSEPHINE.

Súťažné podmienky:

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Stiahnúť [428.15 KB]

Súťažné zadanie:

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Stiahnúť [11.54 MB]