Žilina 2050

13. februára 2024

29.09.2023 - 29.02.2024
09:00 - 16:00

Útvar hlavného architekta mesta Žilina v spolupráci s Fakultou architektúry a dizajnu STU v Bratislave Vás pozýva na výstavu

Ž I L I N A   2 0 5 0 

Ambíciu nastaviť víziu rozvoja mesta Žilina deklarujú výsledky spolupráce Útvaru hlavného architekta a Fakulty architektúry a dizajnu STU. V rámci výstavy je možné vidieť koncepčné a ideové práce študentov a študentiek zaoberajúce sa rozvojom území v okolí rieky Váh a Trojbrežia, územia bývalých Považských chemických závodov, ale aj možné rozšírenie Nového cintorína s návrhom smútočnej siene, či návrh plavárne pri Lesoparku Chrasť.

Vernisáž k výstave sa uskutoční dňa 29.09.2023 v priestoroch Pasá:že

VÝSTAVA: ŽILINA 2050 – Útvar hlavného architekta (zilina.sk)