Ideová súťaž: Športovo-rekreačný areál Žilina-Chrasť

8. marca 2022Útvar hlavného architekta mesta Žilina zastupujúci mesto Žilina vyhlasuje verejnú anonymnú ideovú kombinovanú urbanisticko-krajinársku súťaž návrhov s udelením cien na “ ŠPORTOVO – REKREAČNÝ AREÁL ŽILINA – CHRASŤ „.

Cieľom ideovej urbanisticko-krajinárskej súťaže je získanie návrhov najvhodnejšieho využitia územia východne od sídliska Solinky, v priamej väzbe na lesopark Chrasť, pre voľnočasové aktivity širokej verejnosti s dôrazom na environmentálne aspekty. Výsledky súťaže budú slúžiť ako podklad pre všeobecnú diskusiu o ďalšom využití územia a následné obstaranie Územného plánu zóny. Formát ideovej súťaže bol zvolený aj pre možnosť oslovenia mladých architektov a krajinných architektov bez autorizácie a tak získania viacerých názorov na danú lokalitu.

Súťaže sa môžu zúčastniť autorizovaní architekti a krajinní architekti a každý, kto dosiahol vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa v odbore architektúra, urbanizmus a krajinná architektúra.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 8. marec 2022
Lehota na predkladanie súťažných návrhov: 1. jún 2022 do 24:00 hod.
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 15. jún 2022
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 6. júl 2022

Ceny a odmeny:

1. miesto – cena 5 000,00 €
2. miesto – cena 3 000,00 €
3. miesto – cena 2 000,00 €

Na základe hodnotenia poroty a kvality súťažných návrhov porota môže rozhodnúť o udelení odmien spolu vo
výške 2 000,00 €.

Porota:

Riadni členovia poroty:
1. Ing. arch. Igor Teplan, predseda poroty AA SKA, nezávislý na vyhlasovateľovi
2. Ing. arch. Rudolf Chodelka, podpredseda poroty AA SKA, závislý na vyhlasovateľovi
3. Ing. arch. Tomáš Boroš, ArtD. AA SKA, nezávislý na vyhlasovateľovi
4. Ing. Anna Dobrucká, PhD. AKA SKA, nezávislá na vyhlasovateľovi
5. Ing. Michal Marcinov AKA SKA, nezávislý na vyhlasovateľovi
Náhradní členovia poroty:
1. Ing. Lucia Gáborová KA, nezávislá na vyhlasovateľovi
2. Ing. arch. Patrícia Kvasnicová AA SKA, nezávislá na vyhlasovateľovi
3. Ing. arch. Dušan Maňák AA SKA, závislý na vyhlasovateľovi
4. Ing. arch. Martin Pavelek AA SKA, nezávislý na vyhlasovateľovi

Rozsah:

3 panely 700 x 1000 mm

Súťažné podmienky a pomôcky sú zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania www.uvo.gov.sk , v systéme eZakazky , na stránke mesta Žilina a v prílohe nižšie:

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Stiahnúť [2.99 MB]

V prípade, ak uchádzač nemá pridelené IČO, ktoré pri registrácii vyžaduje systém ezakazky, požiada takýchto uchádzač o registráciu elektronicky na email: stanislava.rudincova@zilina.sk, kde uvedie svoje identifikačné údaje: Meno a priezvisko, Adresa trvalého pobytu, Email, Tel. číslo. Následne budú uchádzačovi sprístupnené všetky potrebné dokumenty a odoslaný prístup do systému ezakazky na zadaný emailový kontakt.

Súťažné podmienky overila Slovenská komora architektov.