REVITALIZÁCIE AREÁLOV VYBRANÝCH ŠKÔL

23. februára 2023Átrium Základnej školy s materskou školou na Ulici sv. Gorazda

 

Útvar hlavného architekta v spolupráci s architektmi, ktorí boli úspešnými uchádzačmi súťaže Zabezpečenie služieb architekta pre zadania malého rozsahu vypracoval architektonické štúdie a následné projektové dokumentácie na revitalizácie areálov či vonkajších átrií vybraných základných a materských škôl. Zámerom je skvalitniť životné prostredie a podporiť rozvoj verejnej zelene v areáloch škôl. Vďaka vysúťaženému tímu architekta a krajinného architekta bolo možné promptné spracovanie štúdie a projektovej dokumentácie revitalizácií areálov niekoľkých škôl bez nutnosti obstarávania tak, aby sa Mesto Žilina mohlo uchádzať o príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).

V areáli Materskej školy Trnavská na sídlisku Vlčince budú tak obnovené hracie prvky, revitalizovaná vegetácia so zreteľom na edukáciu deti a tvorbu kreatívneho priestoru s prírodným charakterom. Centrálne pieskovisko by sa malo zmeniť na tri menšie dizajnové pieskoviská, pribudnúť by malo bludisko zo živého plota a zmyslový chodník z viacerých materiálov.

Sadovnícko-architektonický návrh átria Základnej školy s materskou školou na Ulici sv. Gorazda vychádza z jej potrieb a plní reprezentatívnu a zároveň voľnočasovú funkciu. Revitalizácia počíta s vytvorením centrálneho zhromažďovacieho priestoru a dvoch menších prepojených prírodným chodníkom. Dizajn priestoru by mali doplniť nové vzrastlé dreviny. V podraste drevín bude prírodný charakter výsadby, ktorý bude kontrastovať s použitými materiálmi spevnených plôch. Átrium materskej školy bude počas revitalizácie doplnené viacerými funkčnými prvkami, ktoré budú slúžiť hre a vzdelávaniu najmenších. Z átria sa stane priestor s množstvom aktivít obklopený pestrým kvetinovým záhonom. Návrh riešenia počíta aj s rekonštrukciou spevnených plôch a vstupnej podesty.

V Základnej škole s materskou školou Gaštanová pribudnú moderné prvky v podobe terás, nového sedenia a farbených pohľadových múrov. Priestor skrášli dominantná výsadba v troch záhonoch a osem nových stromčekov. Nový zelený priestor, ktorý sa bude využívať ako exteriérová trieda, vznikne aj v areáli Základnej školy Limbová. Projekt revitalizácie počíta s vytvorením jednotnej spevnenej plochy uprostred átria obklopenej palisádovým vyvýšeným záhonom a pestrou zeleňou. Priestor doplní nový mobiliár a tienenie vytvorené z popínavých rastlín.

V areáli Základnej školy Do Stošky bude vybudovaná školská záhrada so skleníkom a vyvýšenými záhonmi s chodníčkami. Určené budú na pestovanie sezónnej zeleniny podľa potreby a byliniek. Navyše budú vysadené ovocné kríky a stromy.

 

Átrium MŠ Základnej školy s materskou školou na Ulici sv. Gorazda

 

 

Átrium Základnej školy s materskou školou Gaštanová

 

 

 

Átrium Základnej školy s materskou školou Limbová

 

 

 

 

Áreál Materskej školy Trnavská