VÝSTAVA Cena ZUUPS – Cena za urbanizmus

18. januára 2023VÝSTAVA CENA ZUUPS – CENA ZA URBANIZMUS

 

Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku, Spolok architektov Slovenska a Útvar hlavného architekta mesta Žilina Vás pozývajú na výstavu Cena ZUUPS – Cena za urbanizmus. V rámci výstavy budú prezentovaní laureáti a nominované diela na Cenu za urbanizmus za roky 2011 – 2019. Cieľom výstavy je prezentovať inšpirujúce príklady kvalitného územného rozvoja a diela urbanisticko-architektonicko-krajinárskej tvorby, ktoré boli odbornou porotou nominované a v súťaži ocenené. Víťazi každého ročníka postúpili do medzinárodnej súťaže ECTP-CEU v Bruseli.  Výstava bude určená odbornej i laickej verejnosti a kladie si za cieľ podporiť záujem obyvateľov o územný rozvoj, urbanizmus a tvorbu krajiny.

Vernisáž výstavy sa uskutoční 24.01.2023 o 17.00 hod v priestore PASÁ:Ž – platforma architektúry a mestského plánovania, ktorý sa nachádza v nádvorí oproti sídlu ÚHA na ulici Horný Val 67. Na vernisáž bude nadväzovať diskusia, do ktorej sú pozvaní zástupcovia mesta Žilina, spracovatelia Územného plánu mesta Žilina, urbanisti, architekti, ale aj široká verejnosť a obyvatelia Žiliny. Výstava bude sprístupnená od 24.01.2023 do 10.02.2023 každý pondelok až piatok od 14.00 do 17.00 hod v priestore PASÁ:Ž.

V nádvorí pri sídle ÚHA je zároveň celodenne sprístupnená exteriérová výstava s výsledkami súťaže Revitalizácia a dostavba areálu Mestskej krytej plavárne a letných kúpalísk v Žiline. Vystavené sú taktiež urbanistické a architektonické štúdie rôznych mierok, ktoré vznikli v spolupráci s ÚHA.

Všetci ste srdečne pozvaní!