Cena ZUUPS – Cena za urbanizmus

12. februára 2024

24.01.2023 - 10.02.2023
14:00 - 17:00

Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku, Spolok architektov Slovenska a Útvar hlavného architekta mesta Žilina Vás pozývajú na výstavu

C E N A   Z U U P S
C E N A   Z A   U R B A N I Z M U S

Výstava inšpiratívnych príkladov kvalitného územného rozvoja a diel urbanisticko-architektonicko-krajinárskej tvorby, ktoré boli odbornou porotou nominované a ocenené v súťaži Cena za urbanizmus za roky 2009 – 2019

Do diskusie sú pozvaní zástupcovia mesta Žilina, spracovatelia Územného plánu mesta Žilina, urbanisti, architekti, ale aj široká verejnosť a obyvatelia Žiliny.

VÝSTAVA Cena ZUUPS – Cena za urbanizmus – Útvar hlavného architekta (zilina.sk)