Výstava a odborná konferencia s vernisážou

8. februára 2024

03.06.2024 - 30.06.2024
08:30 - 14:00

Medzinárodná výstava modernej drevenej architektúry

FÓRUM DREVOSTAVIEB 2024

/Galéria PASÁ:Ž – Platforma architektúry a mestského plánovania/

Záštitu nad podujatím prevzali Dr. Johannes Wimmer, veľvyslanec Rakúskej republiky v SR , Peter Fiabáne, primátor Mesta Žilina, Slovenská komora architektov a Spolok architektov Slovenska

Trvanie výstavy: 3. – 28. 6. 2024, otvorené v pracovných dňoch od 08:30 do 14:00

Vernisáž: 6. 6. 2024 (štvrtok) od 11:00 do 12:30, PASÁ:Ž

Sprievodným podujatím výstavy je

Medzinárodná konferencia FÓRUM DREVOSTAVIEB 2024 – Méty v stavaní z dreva

Termín: 6. 6. 2024 (štvrtok) od 13:30 do 18:00, následne networkingový večer, Nová synagóga

 

Na podujatí vystúpia architekti a odborníci na stavanie z dreva zo SR, ČR a Rakúska:

 

CARAVAN Atelier – Viviana Schimmenti a Angelo Ferrari (Rakúsko);

Kamil Mrva, KMA (Česko);

Ivan Kolárik, KONTRAKTING;

Pavol Pokorný, Pokorny architekti;

Andrej Hašta, analytik;

Michal Diviš, ateliér MDA;

Tomáš Tornyos, ateliér Tornyos Architects;

Ľubica Fábri, Centrum ARCHA / Fórum drevostavieb v SR

 

Podujatie je súčasťou PVA SKA typu B, s počtom 10 kreditov.

 

Vstupenky získate:

Fórum drevostavieb 2024 – Méty v stavaní z dreva | Žilina – NOVÁ SYNAGÓGA (novasynagoga.sk)

 

Vybrané vstupné venujú organizátori na údržbu a prevádzku NKP Nová synagóga.

 

Viac informácií na ADMAGAZIN | FÓRUM DREVOSTAVIEB 2024 a FB Fórum drevostavieb

 

Kontakt na kurátorku: Ľubica Fábri, 0908 702 332, lubica.fabri@archaentre.org

 

/ Výstavno-prednáškový projekt Fórum drevostavieb 2024 nadväzuje na renomovaný česko-slovenský výstavno-publikačný projekt Salón drevostavieb s tradíciou od roku 2005. Od roku 2023 upravujeme program venovaný problematike modernej drevenej architektúre na prioritné prezentovanie vybraných slovenských realizácií doplnených o vybrané inšpirujúce nové diela z Rakúska, ČR a ostatných krajín V4. V rámci programu FÓRA DREVOSTAVIEB 2024 pripravujeme tradičné výstavné prezentácie s odborným vyvrcholením vo forme odbornej konferencie pre architektov a projektantov . Podujatie rovnako ako po iné roky podporuje rad odborných a mediálnych partnerov. Fórum podporujú takisto spoločnosti z oblasti realizácií moderných drevostavieb a dodávatelia materiálov pre ekologickú výstavbu. /