700 rokov Žiliny – výsledky súťaže

4. júna 2021Útvar hlavného architekta koncom marca vyhlásil výtvarno-architektonickú súťaž. Cieľom bolo získať výtvarné dielo ako pripomienku 700. výročia udelenia prvých mestských výsad Žiline v roku 1321 kráľom Karolom I. Róbertom z Anjou a tiež 640. výročie Privilégia pre žilinských Slovákov. Výtvarné dielo by sa malo stať plnohodnotnou súčasťou Mariánskeho námestia.

Do súťaže sa zapojilo 21 autorských kolektívov. O víťazných a odmenených návrhoch rozhodla 19. mája porota v zložení: Mgr. art. Juraj Poliak (predseda poroty), Ing. arch. Rudolf Chodelka, doc. Róbert Brun, Ing. arch. Peter Nezval a Mgr. art. Peter Bohuš.

Hodnotiaca komisia rozhodla o výslednom poradí nasledovne:

1. miesto (2500 €) 
Mgr. Tomáš Ciller, Mgr. Slavomír Fondrk, Ing. arch. Radoslav Jankovič

Hodnotenie návrhu:

Víťazný návrh zaujal porotu svojou čistotou, jednoduchosťou, hravosťou a zároveň premysleným umiestnením v priestore. Návrh je pomerne dominantný, ale zároveň veľmi dobre koexistuje s okolím.

 

2. miesto (1500 €) 
MgA. Michal Janiga, Mgr. Ing. Marek Sobola, PhD.

Hodnotenie návrhu:

Dielo zaujalo porotu svojou prácou so symbolikou, výtvarnou čistotou a minimalizmom, zároveň bolo citlivo umiestnené v priestore pred radnicou.

Otázky  poroty smerovali k vnímaniu objektu, či laická verejnosť bude vnímať takto výrazne zredukovaný objekt ako sochu.

3. miesto (1000 €) 
Akad. soch. Drahomíra Beráková, Ing. arch. Matúš Berák, Ing. arch. Ján Bittner, Ing. arch. Veronika Šindlerová, PhD.

Hodnotenie návrhu:

Veľmi zaujímavý „multimediálny“ a „multipriestorový“ koncept. Ale prevážila  obava z dlhodobého fungovania projekcie, viditeľnosti videomappingu cez deň ale aj v noci s relatívne vysokou intenzitou nočného osvetlenia na námestí.

1 – 3. odmena ex aequo (250 €) 
Akad. mal. Viliam Široký, Ing. arch. Imrich Pleidel
Spoluautori: Mgr. art. Ondrej Pleidel, Ing. arch. Alena Tokovicsová

Hodnotenie návrhu:

Pekná myšlienka práce so siluetami hláv a profilov panovníkov. Jeden z mála návrhov, ktorý sa dotýkal aj témy otca a syna.

Objekt je však na Mariánske námestie príliš veľký a dominantný a pôsobí trochu archaicky.

1 – 3. odmena (250 €) 
Mgr. art. Ašot Haas

Hodnotenie návrhu:

Výtvarne zaujímavý objekt. K negatívam návrhu patrí údržba pochôdzneho skla, hlavne v zimnom období. Historická dlažba je prezentovaná už tridsať rokov v druhom rohu Mariánskeho námestia.

1 – 3. odmena (250 €) 
Akad. soch. Martin Lettrich

Hodnotenie návrhu:

Porotu na návrhu zaujala zaujímavá práca so symbolikou kontinuity. K negatívam diela podľa poroty patrí krehkosť a zraniteľnosť detailu.

osobitá odmena (250 €) 
Akad. soch. Igor Mosný, Ing. arch. Ľudovít Kupkovič, Ing. arch. Otto Sedlák

Hodnotenie návrhu:

Na tomto súťažnom návrhu porota ocenila prepracovaný reliéf – najstaršie vyobrazenie žilinského námestia (Hauerova veduta).