Aktuality


O kvalitnej architektúre sa treba rozprávať

8. októbra 2020

Mesto Žilina sa spolu s Útvarom hlavného architekta mesta zapojilo do 10. ročníka festivalu Deň architektúry, ktorý organizuje občianske združenie Kruh. Medzinárodný deň architektúry ako taký je oficiálne stanovený na prvý októbrový pondelok v roku. V Českej republike a na Slovensku sa však neoslavovalo len jeden deň, ale celý týždeň architektúry a to od 1-7/10/2020. Verejnosť sa počas týchto dní mohla napríklad dozvedieť viac o aktuálne platnom Manuáli reklamy Mestskej pamiatkovej […]

Mestské zásahy

24. septembra 2020

Kandidatúra mesta Žilina na Európske hlavné mesto kultúry predstavuje nový impulz a príležitosť ako zlepšiť verejný priestor a kultúrnu infraštruktúru pre nás všetkých.