Aktuality


Zabezpečenie služieb architekta pre zadania malého rozsahu

6. apríla 2022

Vyhlasujeme súťaž s názvom „Zabezpečenie služieb architekta pre zadania malého rozsahu“ pre tím architekta a krajinného architekta, ktorý bude navrhovať obnovu zanedbaných verejných priestorov a vypracovávať rôzne stupne projektovej dokumentácie od architektonickej štúdie až po realizačný projekt, inžiniering, odborný autorský dohľad, vždy v rozsahu podľa konkrétneho jednotlivého zadania. V súťaži sa bude hodnotiť predovšetkým kvalita doterajšej architektonickej práce. Predmetom zákazky budú riešenia najmä: verejných priestorov a krajinnej architektúry, napríklad areály […]

Ideová súťaž: Športovo-rekreačný areál Žilina-Chrasť

8. marca 2022

Útvar hlavného architekta mesta Žilina zastupujúci mesto Žilina vyhlasuje verejnú anonymnú ideovú kombinovanú urbanisticko-krajinársku súťaž návrhov s udelením cien na “ ŠPORTOVO – REKREAČNÝ AREÁL ŽILINA – CHRASŤ „. Cieľom ideovej urbanisticko-krajinárskej súťaže je získanie návrhov najvhodnejšieho využitia územia východne od sídliska Solinky, v priamej väzbe na lesopark Chrasť, pre voľnočasové aktivity širokej verejnosti s dôrazom na environmentálne aspekty. Výsledky súťaže budú slúžiť ako podklad pre všeobecnú diskusiu o ďalšom […]

Urbanistická štúdia Solinky Centrum

27. januára 2022

Pod našim vedením vznikla urbanistická štúdia revitalizácie centrálnej časti sídliska Solinky, ktorú vypracovali MEB consulting s.r.o. Zadanie pre urbanistickú štúdie vzniklo na základe podrobných analýz územia a podnetov občanov v spolupráci s poslancami. Zámerom bolo vo vnútrobloku ulíc Jaseňová, Borová, Gaštanová a Limbová vytvoriť zelené námestie s minimálnym množstvom spevnených plôch, sústreďujúc sa aj na vodozádržné opatrenia v území. Hlavným prvkom bolo vytvorenie pešieho prepojenia územím a zhromažďovacej plochy pre […]